ПАЦУРА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Post by Click
on 09 грудня 2017
директор Ботанічного саду
Національного лісотехнічного університету України

patsuraПацура Ігор Михайлович у 1997 закінчив Український державний лісотехнічний університет (нині Національний лісотехнічний університет України) та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства, а в 1999 – магістра лісового господарства. У 1999–2002 навчався в аспірантурі. У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра» та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03. – лісознавство і лісівництво. У 2006 р. здобув вчене звання старшого наукового співробітника.

Пацура Ігор Михайлович в університеті працює з 1999 року, спочатку як лаборант кафедри лісівництва, а з 2002 року – в Ботанічному саду НЛТУ України молодшим та старшим науковим співробітником. Із 2003 р. він – заступник директора з наукової роботи, а з 2004 р. – директор Ботанічного саду.

Пацура Ігор Михайлович впродовж своєї наукової діяльності працював та продовжує працювати над виконанням держбюджетних завдань. Був керівником та відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних завдань з інвентаризації зелених насаджень установ міста Львова та Львівської області.

При виконанні науково-дослідних робіт він займається дослідженнями рідкісних лісових природних комплексів, а також питаннями інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин та введення їх в культуру. Організовує наукову та господарсько-природоохоронну роботу Ботанічного саду. Значні зусилля були спрямовані ним на здійснення санітарно-оздоровчих заходів на колекційних і експозиційних ділянках, реконструкцію існуючих, закладення нових експозиційних ділянок, проведення комплексу агротехнічних заходів із догляду за зовнішнім і внутрішнім озелененням, щорічне поновлення та поповнення колекційного фонду Ботанічного саду. У відповідні терміни готує та своєчасно здає науково-дослідні та науково-колекційні звіти Саду. Надає рецензії на дипломні роботи та наукові статті, керує навчально-виробничими та переддипломними практиками студентів, надає консультації з питань озеленення та догляду за рослинами та проводить експертні оцінки на запити державних установ, громадських організацій та приватних осіб.

Всього опублікував 82 наукові праці, з них за період роботи в Ботанічному саду – 72.

Пацура І.М. є членом Дорадчого громадського органу при департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної ради, науково-технічної ради НЛТУ України та Вченої ради НЛТУ України. Голова науково-технічної ради Ботсаду.

У 2010 році за сумлінну працю в сфері збереження біологічного різноманіття його нагороджено почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього середовища в Львівській області.

У 2011 році за плідну працю в ботанічному саду нагороджено почесною грамотою Національного лісотехнічного університету України.

У 2014 році з нагоди заснування університету та особистий внесок у розвиток лісівничої науки відзначений срібною монетою Львівської міської ради.

КРАВЧУК РОСТИСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ

Post by Click
on 09 грудня 2017

Заступник директора Ботанічного саду
Національного лісотехнічного університету України.


Навчався на лісогосподарському факультеті в Національному лісотехнічному університеті України з 2000 по 2006 рік і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Лісове господарство” та здобув кваліфікацію магістра з лісового господарства. У 2006-2009 рр. навчався в аспірантурі НЛТУ України. В 2010 захистив дисертацію на тему «Особливості формування чорновільхових лісостанів в умовах Малого Полісся України» та здобув вчений ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю лісознавство і лісівництво.

З 2006 року працює в НЛТУ України. Спочатку на посаді старшого майстра Ботсаду. Пізніше молодшим, а згодом і старшим науковим співробітником в науково-дослідному секторі. А з 2011 р. на посаді інженера І кат. у відділі лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду. В 2011-2012 роках виконує обов’язки, а з 1 липня 2014 року і до сьогоднішнього дня працює на посаді заступника директора Ботсаду. Під час виконання своїх посадових обов’язків здійснює планування, організацію та контроль наукової, колекційної та господарсько-природоохоронної роботи Ботсаду.

Займається науково-дослідною діяльністю, яку розпочав ще під час навчання в університеті. Неодноразово брав участь у наукових конференціях, є автором восьми наукових статей. Зараз з колегами працює над науково-дослідною темою: «Лісівничо-біологічні особливості вітчизняних та інтродукованих видів флори Ботанічного саду НЛТУ України та прилеглих територій».

ІВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Post by Zavsad
on 02 травня 2019
Завідувач відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України

Cтарший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України.

Закінчив з відзнакою Лубенський лісовий технікум та Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Лісове господарство». Був в аспірантурі Львівського сільгоспінституту. Захистив дисертацію на тему: „Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини". Отримав диплом старшого наукового співробітника.

Працював інженером та молодшим науковим співробітником Карпатського філіалу УкрНДІЛГА (нині – НДІ Укргірлісу).

На посаді старшого наукового співробітника Ботанічного саду працює з 1992 року.

Із 2002 року одночасно є завідувачем відділу інтродукції, який з 2003 р. реорганізований у відділ дендрофлори, а з 2011 року – у відділ лісівничо-ботанічних досліджень.

    Весь цей час був відповідальним виконавцем розділів із вивчення дендрофлори за темами науково-дослідних робіт: „Особливості адаптації рослин на Львівщині", державний реєстраційний номер 0100U000951; „Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0101U004044; „Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0103U000079.

        Має 105 наукових публікацій. Є співавтором 2-ох таблиць ходу росту деревних порід (дуба скельного та ялиці білої), включених до довідника «Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии» (Киев, 1987) та 3-ох каталогів флори Ботанічного саду, виступив ініціатором виходу в світ та є співавтором 5-мовного довідника «Словник таксономічних назв деревних рослин українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами».

За час роботи в Ботанічному саду працює над вивченням таких питань:

  • фенологічний ритм розвитку рослин різних таксонів дендрофлори;
  • особливості росту і розвитку рослин рідкісних і перспективних таксонів інтродукованої дендрофлори;
  • стійкість деревних рослин до погодно-кліматичних факторів;
  • природне поновлення рослин інтродукованої дендрофлори;
  • таксономічні уточнення окремих колекційних рослин;
  • інтродуценти старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва;
  • перспективність окремих деревних інтродуцентів для впровадження в експериментальні лісові культури та озеленення.

        Виступає популяризатором ботанічних знань, проводячи ознайомчі екскурсії і публікуючи в періодиці та коментуючи по місцевому телебаченню питання щодо особливостей росту і розвитку аборигенних та інтродукованих деревних рослин. Як певний підсумок проведення такої роботи вийшло в світ друковане науково-популярне видання «Зелені друзі, які завжди з нами. Вітчизняна дендрофлора парку Львівської клінічної інфекційної лікарні. Частина І. Дерева» (Львів, 2007).