ПАЦУРА ІГОР МИХАЙЛОВИЧ

Post on 09 грудня 2017
by Click
директор Ботанічного саду
Національного лісотехнічного університету України

patsuraПацура Ігор Михайлович у 1997 закінчив Український державний лісотехнічний університет (нині Національний лісотехнічний університет України) та здобув кваліфікацію інженера лісового господарства, а в 1999 – магістра лісового господарства. У 1999–2002 навчався в аспірантурі. У 2003 р. захистив дисертацію на тему «Малопоширені лісові природні комплекси карпатської частини басейну Дністра» та здобув науковий ступінь кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.03.03. – лісознавство і лісівництво. У 2006 р. здобув вчене звання старшого наукового співробітника.

Пацура Ігор Михайлович в університеті працює з 1999 року, спочатку як лаборант кафедри лісівництва, а з 2002 року – в Ботанічному саду НЛТУ України молодшим та старшим науковим співробітником. Із 2003 р. він – заступник директора з наукової роботи, а з 2004 р. – директор Ботанічного саду.

Пацура Ігор Михайлович впродовж своєї наукової діяльності працював та продовжує працювати над виконанням держбюджетних завдань. Був керівником та відповідальним виконавцем ряду госпдоговірних завдань з інвентаризації зелених насаджень установ міста Львова та Львівської області.

При виконанні науково-дослідних робіт він займається дослідженнями рідкісних лісових природних комплексів, а також питаннями інтродукції рідкісних і зникаючих видів рослин та введення їх в культуру. Організовує наукову та господарсько-природоохоронну роботу Ботанічного саду. Значні зусилля були спрямовані ним на здійснення санітарно-оздоровчих заходів на колекційних і експозиційних ділянках, реконструкцію існуючих, закладення нових експозиційних ділянок, проведення комплексу агротехнічних заходів із догляду за зовнішнім і внутрішнім озелененням, щорічне поновлення та поповнення колекційного фонду Ботанічного саду. У відповідні терміни готує та своєчасно здає науково-дослідні та науково-колекційні звіти Саду. Надає рецензії на дипломні роботи та наукові статті, керує навчально-виробничими та переддипломними практиками студентів, надає консультації з питань озеленення та догляду за рослинами та проводить експертні оцінки на запити державних установ, громадських організацій та приватних осіб.

Всього опублікував 82 наукові праці, з них за період роботи в Ботанічному саду – 72.

Пацура І.М. є членом Дорадчого громадського органу при департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної ради, науково-технічної ради НЛТУ України та Вченої ради НЛТУ України. Голова науково-технічної ради Ботсаду.

У 2010 році за сумлінну працю в сфері збереження біологічного різноманіття його нагороджено почесною грамотою Державного управління охорони навколишнього середовища в Львівській області.

У 2011 році за плідну працю в ботанічному саду нагороджено почесною грамотою Національного лісотехнічного університету України.

У 2014 році з нагоди заснування університету та особистий внесок у розвиток лісівничої науки відзначений срібною монетою Львівської міської ради.