ІВЧЕНКО АНАТОЛІЙ ІВАНОВИЧ

Post on 02 травня 2019
by Zavsad
Завідувач відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України

Cтарший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук, завідувач відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України.

Закінчив з відзнакою Лубенський лісовий технікум та Львівський лісотехнічний інститут за спеціальністю «Лісове господарство». Був в аспірантурі Львівського сільгоспінституту. Захистив дисертацію на тему: „Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини". Отримав диплом старшого наукового співробітника.

Працював інженером та молодшим науковим співробітником Карпатського філіалу УкрНДІЛГА (нині – НДІ Укргірлісу).

На посаді старшого наукового співробітника Ботанічного саду працює з 1992 року.

Із 2002 року одночасно є завідувачем відділу інтродукції, який з 2003 р. реорганізований у відділ дендрофлори, а з 2011 року – у відділ лісівничо-ботанічних досліджень.

    Весь цей час був відповідальним виконавцем розділів із вивчення дендрофлори за темами науково-дослідних робіт: „Особливості адаптації рослин на Львівщині", державний реєстраційний номер 0100U000951; „Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0101U004044; „Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0103U000079.

        Має 105 наукових публікацій. Є співавтором 2-ох таблиць ходу росту деревних порід (дуба скельного та ялиці білої), включених до довідника «Нормативно-справочные материалы для таксации лесов Украины и Молдавии» (Киев, 1987) та 3-ох каталогів флори Ботанічного саду, виступив ініціатором виходу в світ та є співавтором 5-мовного довідника «Словник таксономічних назв деревних рослин українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами».

За час роботи в Ботанічному саду працює над вивченням таких питань:

  • фенологічний ритм розвитку рослин різних таксонів дендрофлори;
  • особливості росту і розвитку рослин рідкісних і перспективних таксонів інтродукованої дендрофлори;
  • стійкість деревних рослин до погодно-кліматичних факторів;
  • природне поновлення рослин інтродукованої дендрофлори;
  • таксономічні уточнення окремих колекційних рослин;
  • інтродуценти старовинних парків-пам'яток садово-паркового мистецтва;
  • перспективність окремих деревних інтродуцентів для впровадження в експериментальні лісові культури та озеленення.

        Виступає популяризатором ботанічних знань, проводячи ознайомчі екскурсії і публікуючи в періодиці та коментуючи по місцевому телебаченню питання щодо особливостей росту і розвитку аборигенних та інтродукованих деревних рослин. Як певний підсумок проведення такої роботи вийшло в світ друковане науково-популярне видання «Зелені друзі, які завжди з нами. Вітчизняна дендрофлора парку Львівської клінічної інфекційної лікарні. Частина І. Дерева» (Львів, 2007).