ГАН ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА

Post by Zavsad
on 02 травня 2019
Завідувач відділу благоустрою та репродукції рослин Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України.

 

У 1991 році закінчила лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю «Лісове та садово-паркове господарство». З 27 вересня 1991 року працювала інженером, а з 23 грудня 1992 року молодшим науковим співробітником Ботанічного саду.

Опубліковано 29 наукових публікацій в співавторстві з працівниками Ботсаду. У 2004 році закінчила навчання в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство».

З 5 травня 2015 року працює завідувачем відділу благоустрою та репродукції рослин Ботанічного саду.

БЛЮСЮК НАДІЯ ЛЮБОМИРІВНА

Post by Click
on 09 грудня 2017

Провідний інженер відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України.


У 1990 році закінчила лісогосподарський факультет Львівського лісотехнічного інституту за спеціальністю «Лісове та садово-паркове господарство».

Із 1991 року працювала молодшим науковим співробітником, а потім навчалася в аспірантурі лісотехнічного інституту.

У 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості життєвості берези повислої в умовах урбанізованого середовища (на прикладі промислових міст Заходу України)» за спеціальністю лісові культури, селекція, насінництво та озеленення міст. Із 1996 року працює в Ботанічному саду нинішнього Національного лісотехнічного університету України.

Має 20 наукових публікацій.

За час роботи в Ботанічному саду працювала над вивченням таких питань:

  • інвентаризація та формування комп'ютерного банку даних колекційної дендрофлори Ботанічного саду;
  • вивчення біолого-екологічних особливостей рослин роду Spiraea L.;
  • активно займалася веденням колекційної роботи;
  • розробляла проекти елементів озеленення та благоустрою.

Була співвиконавцем за темами науково-дослідних робіт: „Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0101U004044; „Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету", державний реєстраційний номер 0103U000079.

ПУНДЯК ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

Post by Zavsad
on 02 травня 2019
Провідний інженер відділу лісівничо-ботанічних досліджень Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету 

У 1993 році завершив навчання у Львівському Державному Університеті ім. І. Франка за спеціальністю 03.00.04 – біохімія. З 1993 по 1997 рік працював лаборантом у НДЧ-44 на кафедрі біохімії Львівського Державного Університету ім. І. Франка. З 1998 по 1999 рік працював лаборантом в лабораторії трансмісивних вірусних інфекцій ДУ "Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни" МОЗ України. З 1999 по 2002 рік учився в аспірантурі Інституту Екології Карпат НАН України по спеціальності 03.02.01 – ботаніка.

З 2002 по 2011 рік працював в Інституті Екології Карпат НАН України на посаді інженера І категорії в лабораторії екоморфогенезу. У 2011 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.11: «Цитологія, клітинна біологія, гістологія». Тема дисертації: «Гравізалежна поляризація спор мохів у різних умовах культивування». Проводить фенологічні та дендрологічні дослідження у дендропарку та у Страдчівському Арборетумі, вивчає бріофлору Страдчівського Арборетуму.

З 19 по 21 листопада 2014 року брав участь у семінарі «Планування рекреації і співпраця з громадськістю», організованому фондами WWF та Forza за участю американських фахівців. З 18 серпня 30 вересня 2015 року був на стажуванні в Арборетумі Зельонка Познаньського Природничого Університету (Польща), де проводив вивчення місцевої бріофлори.