Відділ благоустрою та репродукції рослин

Post by Click
on 09 грудня 2017

     Очолює відділ Ган Т.В.

 Відділ благоустрою та репродукції рослин є господарсько-природоохоронним, колекційним підрозділом Ботанічного саду загальнодержавного значення НЛТУ України, який створений з метою ведення господарської діяльності, збереження, розмноження і поновлення колекцій деревно-чагарникових і трав’янистих рослин.

     За відділом закріплений догляд за територією Ботанічного саду куди входять такі об’єкти як: дендропарк (вул. Ген.Чупринки, 103), дендрарій (вул. О.Кобилянської, 1), декоративний розсадник (вул. Землеробна), арборетум і лісова ділянка (с. Страдч, Яворівського району).

     Основними завданнями відділу є:

 • збереження, розмноження та вирощування деревно-чагарникових, трав’янистих та рослин закритого грунту, природної та інтродукованої флори з метою поновлення колекцій та декоративного озеленення територій;
 • проведення комплексу агротехнічних заходів із догляду за колекціями та експозиціями Ботанічного саду університету (об’єктами особливої уваги відділу є колекційно-експозиційні ділянки);
 • ведення господарської діяльності, проведення заходів по дотриманню природоохоронного режиму, забезпечення естетичного вигляду території Ботанічного саду;
 • участь у навчальній і освітньо-виховній роботі та пропагування ботанічних знань.

     Відділ займається:

 1. Розробкоюта впровадженням проектів із озеленення, реконструкції та створення нових колекційно-експозиційних ділянок.
 2. Вирощуванням садивного матеріалу.
 3. Утриманням території в естетично-привабливому стані.
 4. Проведенням екскурсій.

     А також:

 • проведенням будь-якої виробничо-господарської діяльності пов’язаної із функціонуванням Ботанічного саду.
 • збором, переробкою і збереженням насіння.
 • проведенням щеплення і живцювання цінних видів, форм і сортів.
 • організацією і проведенням експериментів способів вирощування і розмноження цінних декоративних видів.
 • виконанням робіт пов’язаних із доглядом за науково-колекційними особинами.
 • організацією та забезпеченням проходження навчальних, виробничих і переддипломних практик студентами.
 • утриманням та охороною території декоративного розсадника.
 • діяльностю, яка пов’язана із охороною об’єктів Ботанічного саду відповідно до Положення про ботанічний сад.

Відділ лісівничо-ботанічних досліджень

Post by Click
on 09 грудня 2017

        Очолює відділ А.І. Івченко.

     До 1997 року підрозділ мав назву «Відділ дендрології». Із 1992 року відділом завідував старший науковий співробітник, згодом – провідний науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Я.М. Шляхта. У 1997 році підрозділ реорганізували у «Відділ інтродукції», який очолив старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук П.С. Гнатів. Із 2002 року відділом завідує старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук А. І. Івченко. У 2003 році підрозділ реорганізували у «Відділ дендрофлори», а з 1 січня 2011 р. у відділ лісівничо-ботанічних досліджень. На теперішньому етапі до відділу також долучилася частина наукових працівників реорганізованого відділу трав'янистої флори.

     У дендрологічному напрямку наукова робота відділу присвячена таким питанням:

 • вивчення фенологічного ритму розвитку таксонів дендрофлори;
 • вивчення особливостей росту і розвитку рослин рідкісних і перспективних таксонів інтродукованої дендрофлори;
 • вивчення механічної стійкості деревних рослин до погодно-кліматичних факторів;
 • вивчення зимостійкості інтродукованої дендрофлори;
 • вивчення природного поновлення рослин інтродукованої дендрофлори;
 • таксономічні уточнення окремих колекційних рослин; вивчення стану інтродуцентів у старовинних парках-пам’ятках садово-паркового мистецтва;
 • розробка рекомендацій для створення експериментальних культур в озелененні та лісовому господарстві з окремих перспективних інтродуцентів.

     Відділ надає консультативну допомогу Управлінню екології міськвиконкому та населенню в питаннях вирощування деревних рослин та догляду за зеленими насадженнями.