Список вибраних наукових і методичних публікацій працівників Ботанічного саду НЛТУ України

N п/п 

Назва праці 

Вихідні дані 

Обсяг стор. 

Автори 

1995 рік 

1 

Перспективи використання туї в лісовому господарстві України

Український ліс. – 1995. – № 3–4. – С. 15–16.

2 

Шляхта Я.М.,

Івченко А.І.,

Мельник А.С.

2 

Каталог деревних рослин дендрарію Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету

Львів, 1995. – 31 с.

31

Івченко А.І.,

Шляхта Я.М.  

3 

Ботанічний сад Українського державного лісотехнічного університету

Львів, 1995. – 6 с. / Буклет

6

Баран Є.І., Гнатів П.С., Івченко А.І.,

Кармазін Р.В.,

Мельник А.С.  

4 

Ботанічний сад – заповідний куточок природи 

Журнал «Український ліс» - 1995. - №2. - С. 22. 

1 

Гнатів П.С., Баран Є.І., Івченко А.І. 

5 

До питання таксономічної ідентифікації рідкісного представника роду Acer 

Матеріали 3 Погребняківських читань 15 –16 грудня 1994 року / Упорядкування М. Горошка. –  Львів, 1995. – С. 45–48.

4 

Івченко А.І.,

Брошко Є.С. 

6 

Гербарій Ботанічного саду Львівського ЛТІ ім. П.С. Погребняка 

Гербарії України НАН України Київ,1995. - С. 115. 

1 

Мельник А.С.,

Мазепа В.Г. 

7 

Вплив урбогенних факторів на розвиток генеративних органів деревних рослин 

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1995. – С. 87-88. 

2 

Мельник Ю.А.,

Мельник А.С. 

8

Особливості розвитку початкових фаз онтогенезу у рододендронів жовтого та японського у Львові

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1995. – С. 163.

1

Кармазін Р.В.,

Лискович З.М. 

9

Особливості онтогенезу рододендрона Смірнова у Львові

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1995.

1

Кармазін Р.В.,

Сапоженкова Т.В. 

10

Відтворення паркових насаджень Тернопілля

Проблеми становлення і функціонування новостворених заповідників. Гримайлів, 1995. – С. 273–274.

1

Шляхта Я.М.,

Завінська С.С. 

11

Оптимізація міських ландшафтів заходу України

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – Львів: Світ. – 1995. – Вип. 24. – С. 25–28. 

3

Шляхта Я.М.,

Олійник І.Я. 

12

Український ліс: потенційні можливості та реальність

Український ліс. – 1995. – № 1–2.

2

Шляхта Я.М.

1996 рік 

13

Досвід інтродукції малопоширенних рослин в умовах Львова 

Збірник: «Старовинні парки і проблеми їх збереження». – Умань, 1996. - С. 23-24. 

2 

Лискович З.М.,

Баран Е.І.,

Демкович О.Й.,

Чуйко Т.М. 

14

Перспективні для парків і садів ґрунтопокривні рослини флори Карпат 

Збірник: «Старовинні парки і проблеми їх збереження». – Умань, 1996. - С. 22. 

1 

Демкович О.Й.,

Музика Н.М.

15 

Список насіння, яке пропонує на обмін Ботанічний сад УкрДЛТУ в 1996 – 1997 р.р. 

Львів: В-во УкрДЛТУ, 1996. - 18 с. 

18 

Гнатів П.С.,

Мулик О.П.,

Лискович З.М.  

16 

Особливості культивування деяких видів роду 

Проблема лікарського рослинництва. Тези допов. Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин УААН (3-5 липня 1996 р. м. Лубни) – Полтава, 1996. - С. 22-23. 

2 

Єфремова О.О.,

Сапоженкова Т.В.,

Баран У.І.,

Чуйко Т.М. 

17 

Впровадження в культуру рідкісних трав’янистих лікарських рослин 

Проблема лікарського рослинництва. Тези допов. Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин УААН (3-5 липня 1996 р. м. Лубни) – Полтава, 1996. - С. 23-24. 

2 

Баран Е.І.,

Єфремова О.О.,

Кучерявий В.П.,

Чуйко Т.М.,

Роговська Л.Я.,

Бензель Л.В.,

Лискович З.М.,

Верхола Н.Е.,

Вовченко Р.Г. 

18 

Досвід інтродукції деяких видів роду в умовах культури 

Проблема лікарського рослинництва. Тези допов. Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин УААН (3-5 липня 1996 р. м. Лубни) – Полтава, 1996. - С. 24-25. 

2 

Демкович О.Й.,

Лискович З.М.,

Баран Е.І.,

Єфремова О.О.,

Чуйко Т.М. 

19 

Досвід вирощування лікарських рослин у Бузькому лісництві 

Проблема лікарського рослинництва. Тези допов. Міжнародної науково-практичної конференції з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин УААН (3-5 липня 1996 р. м. Лубни) – Полтава, 1996. - С. 25-26. 

2 

Рябчук В.П.,

Єфремова О.О.,

Максим Я.В.,

Баран Е.І.,

Чуйко Т.М. 

20 

Травянистые исполины – перспективные растения для парков

Збірник: «Старовинні парки і проблеми їх збереження». – Умань, 1996. - С. 27. 

1 

Баран Е.І.,

Єфремова О.О.,

Лискович З.М.,

Демкович О.Й.,

Чуйко Т.М. 

21

До концепції збереження насаджень дендрарію Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету

Старовинні парки і проблеми їх збереження / Тези доп. 2-го міжнародн. симпозіуму, присвяч. 200-річчю дендрологічн. парку "Софіївка". – Умань, 1996. – С. 257.

1

Івченко А.І.,

Мельник А.С.

22

Перспектива впровадження в культуру гінкго дволопатевого як об'єкта лікарської сировини

Проблеми лікарського рослинництва / Тези доп. Міжнародн. наук.-практичн. конф. з нагоди 80-річчя Інституту лікарських рослин УААН (3–5 липня 1996 р., Лубни). – Полтава, 1996. – С. 78–79.

1

Мельник А.С.,

Івченко А.І.,

Івченко Р.А.

23

Вплив дуба червоного на хімізм верхніх шарів грунту в лісових насадженнях Львівщини

Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ. – 1996. – Вип. 5. – С. 58–64.

6

Гончар М.Т.,

Івченко А.І.

24

Декоративні форми дендрофлори старовинних парків

Старовинні парки і проблеми їх збереження. Умань, 1996. - С. 132.

1

Мельник А.С.

25

До питання вивчення флуоресцентних властивостей листкового апарату дерев в урбогенному середовищі 

В зб.: Урбанізоване навколишнє середовище: охорона природи та здоров’я людини. – К., 1996. – С. 149–153.

4

Мокрий В.І.,

Панківський Ю.І.,

Степанюк (Блюсюк) Н.Л.

26

Особливості життєвості берези повислої в умовах урбанізованого середовища (на прикладі промислових міст Заходу України)

Львів: УкрДЛТУ. – 1996. – 20 с.

20

Степанюк (Блюсюк) Н.Л.

27

Старовинні парки – основні осередки інтродукції хвойних для лісового та садово-паркового господарства

Старовинні парки і проблеми їх збереження. Умань, 1996.

1

Білей П.Б.,

Шляхта Я.М.

28

Парки-памۥятники садово-паркового мистецтва Львівщини

Старовинні парки і проблеми їх збереження. Умань, 1996.

1

Кармазін Р.В.

29

Питання термінології в лісовій ентомології та фітопатології

Тези доповідей 4-ї міжнародної науково-технічної конференції: Проблеми української науково-технічної термінології. Львів, 1996. – С. 257–258.

1

Шляхта Я.М.,

Сорока Р.Ю.

1997 рік

30

Уточнення будови генеративних органів кельрейтерії волотистої

Лісівнича наука та освіта: стан і перспективи розвитку / Матеріали міжнародної ювілейн. наук.-практ. конф., присвяч. 155-річчю лісогосп. факульт. і 70-річчю Боярської ЛДС 17–20 жовтня 1995 р. – Київ, 1997. – С. 140–141.

2

Івченко А.І.

31

Результат создания смешанных насаждений дуба красного на Западе Украины

Лесная наука на рубеже ХХІ века / Сб. науч. тр. Института леса НАН Беларуси. – Гомель, 1997. – Вып. 46. – С. 84–86.

3

Івченко А.І.

32

Оценка адаптацеогенеза древесных растений во Львове методом биологической периодизации малого жизненного цикла

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1997. 

2

Кармазін Р.В.

33

Особливості розвитку початкових фаз онтогенезу рододендронів жовтого і японського у Львові

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1997. 

1

Кармазін Р.В.,

Лискович З.М.

34

Особливості онтогенезу рододендрона Смірнова у Львові

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1997. 

1

Кармазін Р.В.,

Сапоженкова Т.В.

35

Особенности онтогенеза рододендрона восточнокарпатского в культуре и природе

Вивчення онтогенезу рослин природних та культурних флор у ботанічних закладах Євразії. – К.: В-во НАН України. – 1997. 

2

Кармазін Р.В.,

Сапоженкова Т.В.

36

Древесные лекарственные растения ботанического сада Львовского университета

Четверта міжнародна конференція з медичної ботаніки. Тези доповідей. Київ, 1997.

2

Кармазін Р.В.,

Мицько Т.М.

37

Оцінка життєздатності деревних рослин в умовах забруднення довкілля (на основі анатомо-морфологічних показників)

Проблеми сучасної екології. Матеріали українсько-польського семінару «Сучасна екологія і екологічна патологія людини». Львів. 1997.

2

Кармазін Р.В.,

Дерябін С.Є.

38

Прогнозування стійкості деревних рослин залежно від екологічного стану довкілля

В зб. “Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманітності”. – Львів, 1997.

3

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

39

Діагностика життєздатності дерев в екологічно напружених умовах зростання

В зб. «Проблеми сучасної екології». – Львів, 1997.

2

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

40

Реакція грунту та морфофізіологічні особливості адаптації деревних рослин у міському середовищі

В зб. «Проблеми сучасної екології». – Львів, 1997.

2

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

41

Техногенна емісія хімічних елементів в міські грунти та їх акумуляція в фітомасі рослин

В зб. «Проблеми сучасної екології». – Львів, 1997.

2

Курницька М.П.,

Гнатів П.С.

42

Геохімічна деградація та екологіні основи гармонізації властивостей паркових грунтів і потреб насаджень

В зб. «Проблеми ландшафтної архітектури ...». – Львів, 1997.

1

Гнатів П.С.

43

Методи діагностики життєздатності дерев в міських парках

В зб. «Проблеми ландшафтної архітектури ...». – Львів, 1997.

1

Мазепа М.Г.

44

Динаміка життєдіяльності бука в міських насадженнях

В зб. «Проблеми ландшафтної архітектури ...». – Львів, 1997.

1

Артемовська Д.В.

45

Еколого-економічні фактори фітомеліорації урбанізованого довкілля

В зб. «Екологія і економіка». – Львів, ЛКА, 1997.

1

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

46

Флуоресценція листків і звۥязок з морфофізіологічними ознаками рослин

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1997. – Вип. 7.

6

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.

47

Спосіб прогнозування років масового плодоношення деревних рослин. П. N 17716 А від 20.05.1997 р.

Бюлетень Держпатенту України: «Промислова власність України» 1997, №4.

1

Мельник А.С.,

Шляхта Я.М.

48

Роль дендропарков при интродукции хвойних лесообразователей

Лесная наука на рубеже ХХІ века / Сб. науч. тр. Института леса НАН Беларуси. – Гомель, 1997. – Вып. 46.

2

Шляхта Я.М.

49

Pollution of city, physiologicаl reaction of plants and phitoreclamation of the environment

NATO Advanced Research Work-shop: Public Health Consequences of Environmental Pollution: Priorities and Solutions. – Lviv Ukraine, 1997.

1

Han T.V.,

Artemovska D.V.

1998 рік 

50 

Демутаційна трансформація лісових культур в умовах заповідника 

Науковий вiсник УкрДЛТ, Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. - Львiв, 1998. - Вип.7. - С. 39-40.

2

Гринюк Ю.Г.,

Яворська Я.Я. 

51 

Сукцесійні процеси рослинності на пробних площах ЛПП-10С3 і МП-11С29

Літопис природи 97/ Природний заповідник Розточчя. - Івано-Франкове, 1998. - Книга 11. - С. 131-142. 

11 

Гринюк Ю.Г.,

Яворська Я.Я. 

52 

Інтродукція Campanula rapunculoides L. (Campanulaceae Juss.) в Ботанічному саду УкрДЛТУ 

Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття. Матер. конференції присвяченої 40 – річчю функціонування високогірного стаціонару на г. Пожижевській, Львів 23 грудня 1997. - Львів: Простір – М., 1998. - С. 97–99. 

2 

Лискович З.М.,

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Демкович О.Й. 

53

Каталог деревних рослин дендропарку Ботанічного саду УкрДЛТУ

Львів, 1998. – 26 с.

26

Шляхта Я.М.,

Івченко А.І.,

Кармазін Р.В.,

Мельник А.С.,

Брошко Є.С.,

Дудич Т.М.

54

Деякі особливості ритміки вегетації деревних рослин дендрарію Ботанічного саду УкрДЛТУ

Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства: Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1998. – Вип. 9.1. – С. 113–118.

6

Івченко А.І.,

Козуліна Т.О.

55

Особливості росту одновидових біогруп дендрофлори арборетуму "Страдч"

Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства: Науковий вісник УкрДЛТУ. – Львів, 1998. – Вип. 9.2. – С. 203–206.

4

Івченко А.І.

56

The botanical identification of the american introduced red oak

Folia oecologica. – 1998. – V. 24. – № 1–2. – P. 29–35.

7

Ivchenkо A.I.

 

57

Уточнення видових назв карії в Ботанічному саду УкрДЛТУ

Науковий вісник: Матеріали наук.-метод. конф. "Проблеми ступеневої лісотехнічної освіти". – Львів: УкрДЛТУ. – 1998 – Вип. 8.3. – С. 71–73.

2

Івченко А.І.

58

Тривалість вегетації ясена звичайного

Там же. – С. 89 – 91.

3

Лавний В.В.,

Івченко А.І.

59

Інтродукція дерев та чагарників Бобоцвітих в умовах заходу України

Науковий вісник УкрДЛТУ №9,1 1998. - С. 127-128.

2

Мельник А.С.

60

Шкала рівнів акліматизації дерев та чагарників за етапами онтогенезу

Наук. вісник: Проблеми та перспективи розвитку лісового господарства. – Вип. 9.1. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – С. 129-130.

2

Мельник А.С.,

Мельник Ю.А.

61

Опис до патенту на винахід «Спосіб прогнозування  років масового плодоношення деревних рослин»

Бюлетень 5 Державного патентного відомства України ФА 17716А; А01С 17/00

3

Мельник А.С.,

Шляхта Я.М.

62

Прогноз урожайних років деревних рослин Карпат

Матер. конф. “Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманітності”. – Львів: “Простір – М”. – 1998. – С. 102-104.

3

Мельник А.С.,

Мельник Ю.А.

63

Красивоквітучі чагарники та перспективи їх використання в озеленні 

Науковий вісник. Львів – 1998, вип.9.1. – С. 189-190. 

2

Степанюк (Блюсюк) Н.Л. 

64

Index seminum

Видавн. Ботанічного саду УкрДЛТУ, Львів. 1998.

18

Gnativ  P.S.,

Lyskovish Z.M.,

Han T.V.

65

Degradation of sails and ecophysiological reaction of plants

В зб. «Карпатський регіон і проблеми сталого розвитку». Т – 1, Рахів, 1998.

2

Gnativ P.S. 

66

Асиміляція елементів живлення фотосинтетичним апаратом дерев у різних екологічних умовах

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9.1. 

6

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.

67

Техногенна днградація грунтового вбирного комплексу та морфофізіологічні особливості

адаптації деревних рослин

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9.1.

6

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

68

Буферні властивості живих листків деревних рослин в умовах екологічної деградації довкілля

 

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 8-1. 

4

Гнатів П.С.,

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.

69

Оцінка впливу газотранспортних викидів на стан дерев за допомогою фотоіндукованої флуоресценції

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9. 

6

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г.

70

Стійкість дерев у техногенному довкіллі

В зб. «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку». Матеріали третьої міжнародної наукової конференції. Донецьк, Агенство «Мультипрес», 1998. 

2

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.

71

Спосіб формування декоративних кущів з хвойних деревних кущів

Україна, Держпатент, №21628А А 01 С 23/00 від 6.01.98.

1

Шляхта Я.М.,

Олійник І.Я. 

72

Адаптація до техногенного

стресу в дендропопуляціях

Екологічний стрес і адаптація в біологічних системах. Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції. – Тернопіль, 1998.

1

Шляхта Я.М.,

Брошко Є.С.

73

Роль інтродукованих деревних рослин в лісовому господарстві та збагаченні

таксономічного складу інших насаджень

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9-1. 

2

Шляхта Я.М.

74

Колекція деревних ліан в Ботанічному саді УкрДЛТУ

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9-1. 

2

Козуліна Т.О.

75

Природне походження декоративних видів колекції деревних ліан Ботанічного саду УкрДЛТУ

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1998. – Вип. 9-4. 

1

Горбенко Н.Є.,

Козуліна Т.О.

1999 рік 

76 

Особенностистадий онтогенеза прострела широколистого и прострела большого 

Биологическое разнообразие. Материали 11-ой Международной научной конференции. - Санкт-Петербург, 1999. - С. 165-166. 

2 

Павлюк Г.М.,

Лискович З.М.,

Коротченко В.В.,

Єфремова О.О.,

Ган Т.В.,

Демкович О.Й. 

77

З досвіду освоєння в культурі дикорослих рослин місцевої флори

Науковий вісник УкрДЛТУ, «Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття».– Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. С. 133-136.

5

Демкович О.Й.,

Павлюк Г.М.

78

Результати інтродукції трав’янистих рослин на колекційно-експозиційній ділянці «Сад першокурсника»

Науковий вісник УкрДЛТУ: «Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття». – Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. - С. 159–160.

2

Хороших О.Є.

79

Рекомендації до застосування середньоземноморських рослин в оформленні інтерєрів в умовах України

Науковий вісник УкрДЛТУ, «Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття».– Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. - С. 161-162.

2

Ган Т.В.,

Горбенко Н.Є.,

Демкович О.Й.

80

Трав’янисті рослини в колекціях Ботанічного саду

Науковий вісник УкрДЛТУ, «Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття». – Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. - С. 155-158.

4

Павлюк Г.М.,

Лискович З.М.,

Єфремова О.О.,

Демкович О.Й.

81

Шкала комплексної оцінки декоративних ознак деревних рослин

Науковий вісник УкрДЛТУ, Дослідження, охорона та збагачення біорізноманіття. – Львів: УкрДЛТУ, 1999. - Вип. 9.9. - С. 167-170.

4

Хороших О.В.,

Хороших О.Є.

82

Екологічно-біологічні особливості рідкісних трав’янистих рослин західного регіону України шляхи їх збереження

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 квітня 1999 р.). - Львів, 1999. - С. 54-55.

2

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Лискович З.М.,

Демкович О.Й.

83

Малопоширені багаторічні рослини різних типів озеленення

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 квітня 1999 р.). - Львів, 1999. - С. 81-82.

2

Лискович З.М.,

Павлюк Г.М.,

Єфремова О.О.,

Демкович О.Й.

84

Хвороби квіткових рослин відкритого ґрунту колекцій Ботанічного саду УкрДЛТУ

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (14-16 квітня 1999 р.). - Львів, 1999. - С. 117-118.

2

Павлюк Г.М.,

Єфремова О.О.,

Демкович О.Й,

Лискович З.М.,

Стасевич Л.І.

85

Особливості кори дуба червоного

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва / Тези міжнарод. наук.-практ. конф. (14–16.04.1999 р.). – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – С. 62–63.

1

Івченко А.І.

86

Перспективи використання видів туї в лісовому господарстві та озелененні на Заході України

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.3. – С. 7–11.

4

Шляхта Я.М.,

Івченко А.І.,

Мельник А.С.

87

Акліматизація деревних інтродуцентів у Ботанічному саду УкрДЛТУ

Науковий вісник: Дослідження, охорона, та збагачення біорізноманіття / Збірник науково-технічних праць. Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.9. – С. 39–44.

6

Івченко А.І.,

Гнатів П.С.,

Мельник А.С.,

Ган Т.В.

88

Формування ядрової деревини в дуба червоного

Там же. –  С. 89–96.

6

Івченко А.І.

89

Особливості вирощування насаджень дуба червоного на Заході України

Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – Вип. 9.10 – С. 118–122.

5

Івченко А.І.

90

Особливості розвитку золотого дощу на Заході України

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти УкрДЛТУ, Львів, 1999 С. 86-87.

2

Мельник А.С.

91

Особливості росту насаджень берези повислої за діаметром та висотою

Науковий вісник. Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. – 1999. вип.26. – С. 32-44.

3

Блюсюк Н.Л.

92

Стійкість дерев-паркоутворювачів до сніголомів

Науковий вісник УкрДЛТУ. Львів – 1999, вип. 9.3.

2

Шляхта Я.М.,

Блюсюк Н.Л.

93

Ботанічний сад як наукова і навчальна база для збереження і збагачення рослинного різноманіття

Інтродукція і акліматизація рослин на Волино-Поділлі. – Тернопіль – Кременець, 1999.

3

Гнатів П.С.,

Третяк П.Р.

94

Біохімічні ознаки метаболізму листків в звۥязку з умовами мінерального живлення дерев

Науковий вісник: Дослідження,охорона та збагачення біорізноманіття. Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – С. 73–80.

8

Гнатів П.С.

95

Деякі особливості облаштування обۥєктів природо-заповідного фонду Карпат

Науковий вісник: Дослідження,охорона та збагачення біорізноманіття. Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – С. 250–251.

2

Шляхта Я.М.,

Брошко Є.С.

96

Роль Винниківського дендропарку у збагаченні лісів цінними хвойними екзотами

Науковий вісник: Дослідження,охорона та збагачення біорізноманіття. Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – С. 103–106.

4

Олійник І.Я.,

Шляхта Я.М.

97

Система рН (dрН) гомогенату зелених листків і як показник стійкості деревних рослин до техногенного забруднення

Науковий вісник: Дослідження,охорона та збагачення біорізноманіття. Вип. 9.9. – Львів: УкрДЛТУ. – 1999. – С. 141–144.

4

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.

98

Ботанічний сад українського державного лісотехнічного університету – потенційна база практик студентів лісогосподарського факультету

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (14–16 квітня 1999 р.).– Львів, 1999.

1

Шляхта Я.М.

99

Адаптація багряника японського в умовах Львова

Проблеми та перспективи розвитку лісівничої освіти, науки та виробництва. Зб. тез Міжнародної науково-практичної конференції (14–16 квітня 1999 р.).– Львів, 1999. – С. 28-29.

2

Ган Т.В., Гнатів П.С.

100

Гермаківський дендропарк

Українська енциклопедія лісівництва. – Львів: НАН України, НТШ ім. Шевченка, 1999. – С. 157.

1

Гнатів П.С.,

Бондаренко В.Д.

101

«Веселі Боковеньки», дендропарк

Українська енциклопедія лісівництва. Т. 1 – Львів: НАН України, НТШ ім. Шевченка, 1999. – С. 108.

 1

Шляхта Я.М.

102

Дугласія Мензіса

Українська енциклопедія лісівництва. Т. 1 – Львів: НАН України, НТШ ім. Шевченка, 1999. – С. 236.

 1

Шляхта Я.М.

2000 рік

103

Особливості онтогенезу анемони лісової та сну широколистого в умовах Львова

Мат. 12 міжнародної наукової конф. Вивчення онтогенезу рослин природних і культурних флор у ботанічних закладах і дендропарках Євразії. – Полтава, 2000. - С. 119–123.

4

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Демкович О.Й.,

Ган Т.В., Чуйко Т.Н.,

Мелешко І.Г.

104

Результати інтродукції окремих видів трав’янистої флори Карпат у Львові

Науковий вісник УкрДЛТУ. - Львів: УкрДЛТУ, 2000. - Вип. 10.3. - С. 168–174.

7

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Демкович О.Й.,

Павлюк Г.М.,

Лискович З.М.

105

Интродукция редких видов семейства лютиковых для расширения ассортимента озеленения

Актуальные проблемы лесного комплекса. - Брянск, 2000. - С. 76–78.

2

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Демкович О.Й.,

Ган Т.В.,Чуйко Т.Н.,

Мелешко І.Г.

106

Досвід інтродукції деревних рослин в міські та лісові насадження Заходу України

Деп. в ДНТБ України. – 87 с. Реєстр. № 77 – УК 99 22.03.99. Реферат опубл.: РЖ "Депоновані наукові роботи", № 4. – 1999. Бібл. опис опубл.: в бібл. показч. ВІНДТІ РАН "Депонированные научные работы" №12. – 2000.

87

Шляхта Я.М.,

Івченко А.І.,

Мельник А.С.,

Брошко Є.С.,

Суковата Л.О.,

Васюк Т.М.

107

О названии интродуцированного американского дуба красного

Лесной журнал. – 2000. – № 1. – С. 28–34.

6

Ивченко А.И.

108

Колекція дендрофлори арборетуму Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету

Науковий вісник: Охорона біорізноманіття: теоретичні та прикладні аспекти / Збірник наук.-техн. праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3. – С. 161–167.

6

Івченко А.І.,

Мельник А.С.,

Брошко Є.С.,

Гринюк Ю.Г.

109

Деякі особливості внутрішньовидо-вої мінливості дуба червоного

Там же. – С. 177–186.

9

Івченко А.І.

110

Деревні ліани Личаківського цвинтаря

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

2

Горбенко Н.Є.,

Козуліна Т.О.

111

Дендрофлора ботанічних садів загальнодержавного значення Львівщини

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

26

Третяк П.Р., Гнатів П.С., Щербина М.

112

Вуглеводний метаболізм листків у звۥязку з мінеральним живленням дерев у деградованому довкіллі

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

10

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.

113

Сезонна динаміка метаболічної адаптації листків деревних порід у антропогенізованому екологічному середовищі

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

10

Гнатів П.С.

114

Колекція дендрарію ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

5

Мазепа М.Г.,

Ган Т.В.,

Артемовська Д.В.

115

Дендрофлора м. Дрогобича та її збагачення

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.3.

6

Шляхта Я.М.

116

Буферні властивості та морфоанатомічні ознаки листків у техногенних умовах зростання дерев

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2000. – Вип. 10.2. – С. 87–90.

4

Мазепа М.Г.,

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.,

Ган Т.В.

117

Список насіння яке пропонує на обмін Ботанічний сад УкрДЛТУ в 2000-2001 р.

Ботанічний сад УкрДЛТУ, 2000.

 

Ган Т.В.,

Гнатів П.С.,

Третяк П.Р.

2001 рік

118

Интродукция редких видов ключников для расширения ассортимента озеленения

Экология, наука, образование и воспитание. Сборник научных трудов. – Брянск, 2001. - Вып. 2. - С. 88–90.

3

Єфремова О.О.,

Сенчина Б.В.,

Павлюк Г.М.,

Чуйко Т.Н.,

Мелешко І.Г.,

Демкович О.Й.

119

Словник таксономічних назв деревних рослин українською, латинською, російською, англійською, німецькою мовами

Львів: Світ, 2001. – 148 с.

148

Івченко А.І.,

Мазепа М.Й.,

Мельник Ю.А.,

Проскурницький В.М.,

Мельник А.С.

120

Повышение продуктивности и биологической устойчивости хвойных лесообразователей

Лес–2001: Актуальные проблемы лесного комплекса / Сб. науч. трудов. – Брянск, 2001. – Вып. 3. – С. 7–9.

3

Шляхта Я.М.,

Гузь М.М.

121

Деформація крон хвойних паркоутворювачів від снігу та її наслідки

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.1. – С. 7–10.

4

Шляхта Я.М.,

Гузь М.М.

122

Екологічні проблеми інтродукції деревних рослин у техногенному середовищі

Праці НТШ / Екологічний збірник. – Т. 7. – С. 237–248.

12

Гнатів П.С.

123

Особливості адаптації дерев у антропогенному довкіллі

Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Біологія. Вип. № 10. – Ужгород, 2001. – С. 100–102.

3

Гнатів П.С.

124

Фундаментальні методи агрономічної хімії в дендрології: сучасні уявлення та перспективи застосування

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 10.4. – С. 125–133.

9

Гнатів П.С.

125

Спосіб отримання біомаси сосни жорсткої

Деклараційний патент на винахід № 37434 А від 15.05.2001 / Бюл. № 4.

 

Гузь М.М.,

Козак В.В.,

Шляхта Я.М.

126

Використання дугласії Мензиса в озелененні

Науковий вісник: Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє / Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2001. – Вип. 11.5. – С. 206–210.

5

Шляхта Я.М.

127

Велетенські та середньорослі рослини травянистої флори як елементи озеленення

Науковий вісник УкрДЛТУ. Міські сади і парки: минуле, сучасне і майбутнє. - УкрДЛТУ, 2001. - Вип. 11.5. - С. 292-297.

7

Єфремова О.О.,

Чуйко Т.М.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.,

Ган Т.В.,

Скібіцька М.Г.

2002 рік

128

Рідкісні види відкаcника у Львові

Науковий вісник УкрДЛТУ. Лісівницькі дослідження в Україні. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. - Вип. 12.4. - С. 175–177.

3

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.

129

Особливості вирощування у Львові в умовах культури родини Ranunculaceae

Науковий вісник УкрДЛТУ. Лісівницькі дослідження в Україні. - Львів: УкрДЛТУ, 2002. - Вип. 12.4. - С. 206–212.

7

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.

130

Велетенські та середньорослі рослини травянистої флори як елементи озеленення

Мат. 2 міжнародної наук. конф. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. – Умань, 2002. - С. 292–297.

7

Єфремова О.О.,

Чуйко Т.М.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.,

Скібіцька М.Г.

131

Рідкісні види відкасників в колекції Ботанічного саду Укр ДЛТУ

Матеріали 2 міжнародної наук. конф. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. – Умань, 2002. - С. 60–61.

2

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.

132

Інтродукція деяких рідкісних рослин родини (Ranunculaceae) у Львові

Матеріали 2 міжнародної наук. конф. Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. – Умань, 2002. - С. 57–60.

4

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г., Ган Т.М.

133

Використання перспективних трав’янистих ґрунтопокривних рослин природної флори у формуванні саду безперервного квітування

Матеріали 54 Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів та аспірантів «Ведення лісового мисливського і садово-паркового господарства та охорона довкілля». – Львів, 2002. - С. 68.

1

Павлюк Г.М., Зелез І.С.

134

Сезонний

розвиток клена сріблястого

Еколого-біологічні дослідження на природних та антропогенно змінених територіях: Мат-ли наук. конф. мол. вчених / Кр. Ріг, 13–16 травня 2002 р. – Кривий Ріг, 2002. – С. 41–44.

3

Івченко А.І.,

Брошко Є.С.

135

Історія впровадження дуба червоного

Науковий вісник: Лісівницькі дослідження в Україні. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 93–97.

4

Івченко А.І.

136

Перспективи існуючих похідних деревостанів та деревних інтродуцентів у лісових фітоценозах заповідників

Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття / Українсько-польська наукова конференція (Гримайлів, 23–25 травня 2002 р.). – Гримайлів, 2002. – С. 53–54.

2

Івченко А.І.

137

Дуб червоний (Quercus rubra L.) в лісових насадженнях Львівщини

Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – 18 с.

18

Івченко А.І.

138

Трансдукція дендрофлори заповідника «Медобори» в урбанізоване середовище

Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття / Українсько-польська наукова конференція (Гримайлів, 23–25 травня 2002 р.). – Гримайлів, 2002. – С. 86–87.

2

Шляхта Я.М.

139

Влив освітленості крон на диференціацію дерев дугласії Мензиса в насадженнях

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 125-річчю Чернівецького національного університету: «Сучасні проблеми інтродукції рослин та збереження біорізноманіття екосистем». – Чернівці, 2002. – С. 45–46.

2

Шляхта Я.М., Гузь М.М.

140

Інвентаризація зелених насаджень – необхідна передумова розвитку курортополісу «Трускавець»

Збірник матеріалів всеукраїнської конференції: Актуальні проблеми санаторно-курортного лікування та еколого-валеологічного захисту людини. –  Трускавець, 2002. – С. 105–106.

2

Шляхта Я.М.

141

Підбір інтродукованих видів для асортименту міських насаджень

Вісник прикарпатського університету. Біологія. № 2, Івано-Франківськ. 2002. –  С. 19–24.

6

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.,

Ган Т.В.

142

Морфологічна та геохімічна транформація грунтів зеленої зони м. Львова

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць. – Львів: УкрДЛТУ. – 2002. – Вип. 12.4. – С. 109–118.

10

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.

143

Морфолого-біологічні особливості розвитку купальниці європейської в культурі

Вісник прикарпатського університету. Біологія. - Івано-Франківськ: Плай, 2002. - Вип. ІІ. - С. 24–33.

10

Лискович З.М.,

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.,

Чуйко Т.М.,

Павлюк Г.М.

2003 рік

144

Ранні етапи онтогенезу Doronicum pardalianches L. в умовах Львова.

Материалы ХІ международной науч. конф. Состояние и перспективы изучения онтогенеза растений природных культурных флор Евразии - Харков, 2003. - С. 108-110.

3

Олексюк П.С.,

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Павлюк Г.М., Ган Т.В.,

Чуйко Т.М.

145

Інтродукція Doronicum pardalianches L. в умовах Львова

Матеріали ІІІ міжнародної конференції молодих дослідників «Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва. - Київ: Фітоцентр. (Біла Церква), 2003. - С. 68–69.

2

Олексюк П.С.,

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Павлюк Г.М., Ган Т.В.,

Чуйко Т.М.

146

Реакція букових насаджень на рекреаційні навантаження

Наукові праці. Випуск 2. - Львів: Видавництво Національного Університету Львівська політехніка», 2003. - С. 89-95.

6

Зеленський М.Н.,

Прикладівська Т.Р.

147

До питання перспективи існуючих похідних деревостанів та деревних інтродуцентів у лісових фітоценозах заповідників

Роль природно-заповідних територій Західного Поділля та Юри Ойцовської у збереженні біологічного та ландшафтного різноманіття / Збірник матеріалів наукової конференції. – Гримайлів–Тернопіль: Лілея, 2003 – С. 267–270.

4

Івченко А.І.

148

До питання ідентифікації рідкісного виду жостеру у колекції Ботанічного саду УкрДЛТУ

Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 273–276.

3

Івченко А.І.

149

Перспективи використання дуба червоного в озелененні

Зб. праць за мат. Всеукр. наук.-техн. конф. „Шляхи вирішення екологічних проблем урбанізованих територій: наука, освіта, практика”/ 30–31 жовтня 2003 р. – Хмельницький: Еко-Хмельницький, 2003. – С. 68–71.

4

Івченко А.І.

150

Формування плодів і насіння інтродукованих видів бобоцвітих в умовах Західної України

Науковий вісник УкрДЛТУ: Проблеми урбоекології та фітомеліорації вип. 13,5 Львів: 2003. – С. 341-345.

5

Мельник А.С.

151

Вплив антропогенного навантаження на параметри крон берези повислої

Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип.13.5. – С. 280-282.

3

Блюсюк Н.Л.

152

Вуглеводи в листках як показник адаптації бука лісоваго в техногенному середовищі

Техногенний збірник Інституту екології Карпат НАН України: «Наукові основи збереження біотичної різноманітності». – 2003. – Вип.4. – С.195–201.

7

Гнатів П.С.,

Артемовська Д.В.

153

Вплив стимуляторів росту на вкорінення деяких видів деревних ліан

Матеріали міжнародної наукової конференції «Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва», Біла Церква, 2003. – С. 122–125.

4

Козуліна Т.О.,

Кармазін Р.В.

154

Інтродукція видів роду Rhododendron в міське техногенне довкілля 

Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 338–340.

3

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.,

Ган Т.В.

155

Інтродукція в міське техногенне середовище нових деревно-чагарникових видів

Науковий вісник: Проблеми урбоекології та фітомеліорації. – Львів: УкрДЛТУ. – 2003. – Вип. 13.5. – С. 331–334.

4

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.,

Ган Т.В.

156

Особливості вирощування Сугайника отруйного з метою використання в озелененні Львова

Науковий вісник. «Проблеми урбоекології та фітоміліорації».- Львів: УкрДЛТУ, 2003. - Вип. -13.5. - С. 117–120.

4

Єфремова О.О.,

Рибак С.Б.,

Мелешко І.Г.,

Павлюк Г.М.,

Ган Т.В.

2004 рік

157

Інтродукція сугайника отруйного з метою використання у озелененні

Львів університет ім. І Франка на конф. «Біорізноманітність флори: проблеми збереження і раціональність використання. Репродуктивна здатність рослин як основа їх збереження і поширення в Україні. / Тези доп. – Львів, 2004. – С. 17-20.

4

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Павлюк Г.М.,

Ган Т.В.,

Пацура І.М.,

Козловська Н.В.

158

Інтродукція Pulsatilla з метою використання в озелененні

Матеріали ІV Міжнародної наукової конференції молодих дослідників. «Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва». – Київ: Фітосоціоцентр, 2004. – С. 82–83.

2

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.,

Ган Т.В.

159

Результати таксономічної інвентаризації дендропарку Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету

Вісник Львівського університету. Сер. біол. – 2004. – Вип. 36. – С. 43–49.

6

Івченко А.,

Блюсюк Н.,

Мазепа М.,

Мельник А.,

Коляда Л.,

Артемовська Д.,

Борис В.

160

Стійкість дуба червоного в озелененні міст

Чистота довкілля в нашому місті / Зб. праць та повідомл. – Київ-Трускавець: УкрНДІСВД, 2004. – С. 143–144.

2

Івченко А.І.,

Коляда Л.Б.

161

Екологічні аспекти результатів господарського впровадження деяких інтродукованих деревних рослин

Теоретичні та прикладні аспекти інтродукції рослин і зеленого будівництва: Мат. 4 Міжнар. наук. конф. молодих досл. – Київ – Тростянець: Фітосоціоцентр, 2004. – С. 217–218.

2

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.

162

Засади уточнення українських таксономічних термінів з дендрології

Проблеми української термінології: Зб. наук. праць 8-ї Міжнарод. конф. – Львів: Ліга-Прес, 2004. – С. 145–147 (формат А4).

3

Івченко А.І.

163

Від малопоширених деревних рослин інтродукованих видів до інвазійного стану їх популяцій: проблеми і застереження

Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 263–267.

4

Івченко А.І.

164

Тис ягідний (Taxus baccata L.) – в умовах дендрарію Ботанічного саду УкрДЛТУ

Науковий вісник: Заповідна справа в Галичині, на Поділлі та Волині. – Львів: УкрДЛТУ. – 2004, вип. 14.8. – С. 267–271.

5

Пацура І.М.,

Мазепа М.Г.,

Ган Т.В.,

Артемовська Д.В.

165

Інтродукція деяких тіневитривалих рослин природної флори Західного регіону України для потреб озеленення

Науковий вісник: «Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. - Вип. 14.6. – С. 98-102.

5

Чуйко Т.М.,

Павлюк Г.М.,

Рибак С.Б.

166

Інтродукція Pulsatilla з метою використання в озелененні

Науковий вісник: «Стан і тенденції розвитку лісівничої освіти, науки та лісового господарства в Україні». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. - Вип. 14.6. – С. 174-176.

3

Єфремова О.О.,

Олексюк П.С.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.,

Ган Т.В.

167

Інтродукція Campanula persicifolia L. у Львові

Науковий вісник: «Заповідна справа в Галичині, Поділлі та Волині». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. - Вип. 14.8. - С. 347-351.

5

Лискович З.М.,

Єфремова О.О.,

Чуйко Т.М., Рибак С.Б.

168

Інтродукція Campanula rapunculoides L. у Львові

Науковий вісник: «Заповідна справа в Галичині, Поділлі та Волині». – Львів: УкрДЛТУ, 2004. - Вип. 14.8. - С. 312-315.

4

Лискович З.М.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.

2005 рік

169

Інтродукція та акліматизація Campanula rapunculoides L. і Campanula persicifolia L. у Львові

Матеріали міжнародної наук. конф. - Київ: присвяченої 70-ти річчю бот. саду ім. Гришка НАН України «Інтродукція рослин на початку ХХІ ст., досягнення і перспективи розвитку досліджень». Фітосоціоцентр, 2005. – С. 77-79.

3

Єфремова О.О.,

Пацура І.М.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.,

Рибак С.Б.

170

Особенности использования растений природной флоры при создании сада весеннего цветения

Актуальные проблемы лесного комплекса. Сборник научных трудов по итогам международной научно-технической конференции. – Брянск: БГИТА, 2005. – Выпуск 10. - С. 93-96.

4

Єфремова О.О.,

Чуйко Т.Н.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко И.Г.

171

Сезонні аспекти дендрофлори Страдчівського арборетуму Ботсаду НЛТУ України

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України, 2005. - Вип.15.3. – С. 35.

1

Білик Я.Я.,

Гринюк Ю.Г.

172

Деревні інтродуценти в насадженнях Янівського Розточчя: досвід і перспективи

Науковий вісник: Збірник науково-технічних праць.- Львів: НЛТУ України, 2005. - Вип.15.3. – С. 43.

1

Гринюк Ю.Г.,

Білик Я.Я.

173

Внутрішньовидова різноманітність Quercus rubra L. та перспективи її господарського використання

Інтродукція рослин на початку ХХІ століття: досягнення і перспективи розвитку досліджень: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ: Фітосоціоцентр, 2005. – С. 183–185 (формат А4).

3

Івченко А.І.

174

Природне поновлення інтродуцентів в арборетумі Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2005, вип. 15.3. – С. 52–56.

5

Мельник А.С.,

Івченко А.І.,

Мельник Ю.А.

175

Особливості природного насіннєвого поновлення інтродуцентів арборетуму Ботанічного саду

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць НЛТУУ. – Львів: НЛТУ України. – 2005, вип. 15.4. – С. 57–61.

4

Мельник А.С.,

Івченко А.І.,

Мельник Ю.А.

176

Новоинтродуцированные декоративные формы хвойных в дендропарке Ботанического сада НЛТУ Украины

Сборник науч. труд. по итогам 5-й междунар. науч.-техн. интернет-конференции ”Актуальные проблемы лесного комплекса”. – Брянск: БГИТА - 2005. - Вып. 12. – С. 77-80.

4

Кармазин Р.В.,

Павлюк Г.М.

2006 рік

177

Інтродукція деяких видів з родини Gentiana в умовах Львова

Науковий вісник: ”Символ дерева у світовій культурі художній творчості”. – Львів: НЛТУ України, 2006. - Вип. 16.4. - С. 213-217.

6

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.

178

Інтродукція деяких рідкісних видів рослин в умовах Львова

Матер. міжнар. наук. конф. присвяченої 210-річчю Національного дендрологічного парку ”Софіївка” – НДУ НАН України ”Старовинні парки і ботанічні сади – наукові центри збереження біорізноманіття та охорони історико-культурної спадщини”. - Умань, 2006. - С. 242-245.

4

Єфремова О.О.,

Павлюк Г.М.,

Мелешко І.Г.,

Чуйко Т.М.

179

Страдчівська лісодослідна станція –експериментальна база лісівництва та озеленення

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий науково-технічний збірник. - Львів, 2006. - Вип. 31. - С. 66-70.

5

Гринюк Ю.Г.,

Мельник А.С.,

Білик Я.Я.

180

Моніторинг рекреаційних букових біогеоценозів зеленої зони Львова як основа їх раціонального використання і збереження

Лісове господарство, лісова, паперова та деревообробна промисловість. - Львів: Національний лісотехнічний університет України, 2006.- Вип. 32. - С. 253-263.

9

Прикладівська Т.Р.

181

Історія створення, сучасний стан  та концепція збереження дендрарію Ботанічного саду НЛТУ України

Будівництво та реконструкція ботанічних садів і дендропарків в Україні: Матеріали наукової конференції 23–26 травня 2006 р. – Сімферополь: Таврійський національний університет, 2006. – С. 43–45 (формат А4).

2

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

182

Інтродукція деревних порід, перспективних для впровадження у лісове господарство і озеленення

Матеріали міжнародної науково-практичної конф. – Львів: РВВ НЛТУ України, 2006. – С. 159–160.

2

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

183

Послідовність і тривалість цвітіння деревних рослин дендрарію ботанічного саду

Науковий вісник: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості / Збірник наук.-техн. праць НЛТУУ. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.4. – С. 204–212.

8

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.,

Коляда Л.Б.

184

Хіміко-аналітичне дослідження вод Тустанських джерел

Науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров’я та екологічної безпеки: Довкілля та здоров’я, №1 (36), 2006. – С. 70–75.

6

Василечко В.О.,

Грищук Г.В.,

Тимошук С.В., Щур Р.С., Білик О.О.,

Лебединець Л.О,

Коляда Л.Б.,

Каличак Я.М.

185

Каталог рослин Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України

Довідник / за ред. П.Р.Третяка. – Львів: Вид-во Нац. у-ту «Львівська політехніка», 2006. – 60 с.

60

Єфремова О.О.,

Івченко А.І.,

Кармазин Р.В.,

Любінська Г.П.,

Мелешко І.Г.,

Мельник А.С.,

Павлюк Г.М.,

Пацура І.М.,

Петрова Л.М.

186

До питання неоднозначного трактування якісних характеристик деревини дуба червоного

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 31. – Львів, 2006. – С. 19–24.

5

Івченко А.І.

187

Акліматизація деревних інтродуцентів та можливість впровадження їх в озеленення та лісове господарство

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 32. – Львів, 2006. – С. 38–43.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

188

Страдчівська лісодослідна станція – експериментальна база лісівництва та озеленення

Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість. Міжвідомчий наук.-техн. зб. Вип. 31. – Львів, 2006. – С. 66–70.

5

Гринюк Ю.Г.,

Білик Я.Я.,

Мельник А.С.

189

Формове різноманіття Голонасінних штучних фітоценозів

Міжвід. наук.-техн. збірник: Лісове г-во, лісова, паперова і деревообробна пром-сть. – Львів: НЛТУ України. – 2006. – Вип. 32. – С. 133-140.

8

Мельник Ю.А.,

Мельник А.С.

190

Залежність показника життєздатності інтродукованих рослин в міському середовищі від співвідношення суми розчинних цукрів та крохмалю

Науковий вісник: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості / Збірник наук.-техн. праць НЛТУУ. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.4. – С. 256–260.

5

Артемовська Д.В.,

Мазепа М.Г., Ган Т.В.

191

Сезонний розвиток Ginkgo biloba L. у дендрарії Ботанічного саду НЛТУ України 

Науковий вісник: Символ дерева у світовій культурі та художній творчості / Збірник наук.-техн. праць НЛТУУ. – Львів: НЛТУ України. – 2006, вип. 16.4. – С. 241–243.

3

Мазепа М.Г.,

Артемовська Д.В.,

Ган Т.В.

2007 рік

192

Колористичні аспекти використання деревно-чагарникових  культиварів у композиціях малих садів

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду (18-23 червня 2007 р., Кременець) «Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми». - Кременець-Тернопіль: Підручники і посібники, 2007. - С. 214-215.

2

Прикладівська Т.Р.

193

Особливості онтогенезу деревовидних представників роду Hypericum у Ботанічному саду НЛТУ України

Тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції, присвяченої 100-річчю заснування кафедри фізіології та екології рослин у Львівському національному університеті імені Івана Франка «Онтогенез рослин у природному та трансформованому середовищі. Фізіолого-біохімічні та екологічні аспекти, Львів (Україна), жовтень, 4-6, 2007». - Львів, 2007. - С. 38.

1

Прикладівська Т.Р.

194

Деревні інтродуценти в лісах Янівського Розточчя: історія та сучасний стан

Матеріали міжнародної наукової конференції, 14-23 червня 2007 р., м. Кременець. - Кременець-Тернопіль: В-во “Підручники і посібники”, 2007. - С. 33-38.

6

Гринюк Ю.Г.,

Мякуш І.І., Білик Я.Я.

195

Вивчення стійкості деревних інтродуцентів шляхом акліматизації на лісовій дослідній станції

Матеріали 2-ї міжнародної наукової конференції 4-6 жовтня 2007 р. - Львів: В-во Львівського у-ту, 2007. - С. 124.

1

Гринюк Ю.Г.,

Білик Я.Я.,

Мельник А.С.

196

Інтродукція Pulsatilla grandis Wend. і Pulsatilla latifolia Rupr. для розширення асортименту озелененння

Наукові записки Тернопільського педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка, Серія: Біологія. - Тернопіль, 2007. - № 2(32). – С. 74-77.

4

Скибіцька М.І.,

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Чуйко Т.М.

197

Біологічні особливості росту і розвитку деяких рідкісних видів рослин Карпат ex. situ

Вісник Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, Серія. Біологія. – Івано-Франківськ, 2007. - Вип. VII-VIII. – С. 20-23.

4

Єфремова О.О.,

Пацура І.М.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.

198

Питання екологічної безпеки господарського впровадження малодосліджених інтродукованих деревних рослин

Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми / Матеріали міжнародн. наук. конф., присвяч. 200-річчю Кременецького бот. саду (18-23 червня 2007 р., Кременець). – Кременець–Тернопіль: «Підручники і посібники», 2007. – С. 65–66.

2

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

199

Питання екологічної безпеки господарського впровадження малодосліджених інтродукованих деревних рослин

Наукові записки Тернопільського нац. пед. ун-ту. Сер.: Біологія. – 2007. – № 2 (32). – С. 41–43 (формат А4).

3

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

200

Природне поновлення кореневими паростками інтродукованих дерев і кущів

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2007, вип. 17.6. – С. 48–52.

5

Мельник А.С.,

Івченко А.І.,

Мельник Ю.А.

201

Зелені друзі, які завжди з нами. Вітчизняна дендрофлора парку Львівської клінічної інфекційної лікарні. Частина І. Дерева.

Львів: «Львівська політехніка», 2007. – 96 с.

96

Івченко А.І.

202

Природне вегетативне поновлення інтродукованих дерев і кущів

Вісник Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника. Серія Біологія. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – Вип. VІІ–VІІІ. – С. 30–32 (формат А4).

2

А. Мельник, А. Івченко, І. Пацура, Ю. Мельник

203

Прикладний аспект використання форм Pinophita

Тези наук. конф. присвяченої 85-річчю з дня народження Б.Ф. Остапенка. – Харків: ХНАУ, 2007. – С. 80-82.

3

Мельник Ю.А.,

Мельник А.С.

2008 рік

204

Страдчанська печера – історико-культрний об’єкт Яворівщини

Матеріали міжнародної наукової конференції “Охорона і менеджмент об’єктів неживої природи на заповідних територіях, смт. Гримайлів, 21-23 травня 2008 р. - Гримайлів, 2008. - C. 70-71.

1

Гринюк Ю.Г.,

Білик Я.Я., Павлів О.В.

205

Високопродуктивні види хвойних інтродуцентів

Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин”, м.Дніпропетровськ , 8-11 вересня 2008 року. - Дніпропетровськ, 2008. - C. 70.

1

Гринюк Ю.Г.,

Мякуш І.І., Білик Я.Я.

206

Історія і персективи Страдчівського арборетуму

Матеріали 3-ї міжнародної наукової конференції “Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування”, м. Біла Церква, 29 вересня – 2 жовтня 2008 р. - Біла церква, 2008. - С. 3-5.

3

Гринюк Ю.Г.,

Мякуш І.І., Білик Я.Я.

207

Досвід лісової інтродукції на Розточчі

Матеріали науково-практичної конференції “Гірське лісівництво в контексті виконання Карпатської конвенції про охорону і сталий розвиток регіону”, м. Івано-Франківськ, 4-5 грудня 2008 р. - Івано-Франківськ, 2008. - С. 46-51.

5

Гринюк Ю.Г.,

Мякуш І.І., Білик Я.Я.

208

Декоративно-листяні чагарники як невід’ємна складова частина ландшафтних композицій м. Львова

Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції до 75-річчя Ботанічного саду Дніпропетровського національного університету. м.Дніпропетровськ, 8-11 вересня 2008 р. «Сучасні проблеми інтродукції та акліматизації рослин». - Дніпропетровськ: Видавництво ДНУ, 2008. - С. 169-170.

1

Прикладівська Т.Р.

209

Тривалі стаціонарні дослідження як основа планування лісівничих аспектів відновлення рекреаційних лісів

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю функціонування високогірного біологічного стаціонару "Пожижевська". Львів-Пожижевська, 23-27 вересня 2008 р. «Значення та перспективи стаціонарних досліджень для збереження біорізноманіття». - Львів: Інститут екології Карпат НАН України, 2008. - С. 339-340.

5

Прикладівська Т.Р.

210

Вивчення особливостей вегетативного розмноження вічнозелених декоративно-листяних видів у Ботанічному саду НЛТУ України

Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. До 215-річчя парку «Олександрія», 29 вересня – 3 жовтня 2008 р. «Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми та перспективи функціонування». – Біла Церква: БНАУ, 2008. – С. 55-56.

2

Прикладівська Т.Р.

211

Інтродукція Далекосхідної флори у Львові для розширення асортименту декоративних рослин

ІІІ Міжнародна наукова конференція ”Старовинні парки і ботанічні сади: проблеми і перспективи функціонування” 29 вересня -2 жовтня. - Біла Церква, 2008. - С. 161-165.

5

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Чуйко Т.М., Ган Т.В.

212

Інтродукція Aster alpinus L. в умовах Львова з метою використання в озелененні

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Ландшафтна архітектура в контексті сталого розвитку. – Львів: НЛТУ України, 2008. – Вип.18.12. – С. 218-222.

4

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Чуйко Т.М., Ган Т.В.

213

Товщина кори дуба червоного

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.4. – С. 7–11.

4

Івченко А.І.

214

Великовікові дерева інтродукованих та рідкісних таксонів Підгірцівського парку

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.5. – С. 19–24.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.,

Панасюк О.С.

215

Рідкісні дерева парку селища Журавно

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2008, вип. 18.11. – С. 188–193.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.,

Панасюк О.С.

216

Інвентаризація зелених насаджень на території Львівського державного училища фізичної культури

Звіт про науково-дослідну роботу (ГД 36-19-09, № державної реєстрації 0109U008063). – Львів, 2008, 28 с.

28

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.,

Коляда Л.Б.

2009 рік

217

Підсумки десятирічних фенологічних спостережень у Страдчівському арборетумі (1998-2008 р.р.)

Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Збірник науково-технічних праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. - Вип. 19.11. - С. 11-16.

5

Білик Я.Я., Гринюк Ю.Г.

218

Концепції сучасного природознавства

Конспект лекцій з дисципліни «Концепції сучасного природознавства» для студентів ІІ курсу спеціальності «Облік і аудит» 6.030509 заочної форми навчання. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаренка. Львівська філія. Затверд. на засіданні методичної комісії Львівської філії ДНУЗТУ Протокол №6 від 18.03 2009 р. - Львів, 2009. - 56 с.

56

Чуйко Т.М.,

Єфремова О.О.

219

Екологічна освіта та міжнародне співробітництво на Львівщині

Теоретичний матеріал для проведення семінарських занять з дисципліни «Основи екології» для студентів І-ІІ курсів інженерно-технічних спеціальностей залізничного профілю денної форми навчання. Львівська філія. Затверд. на засіданні методичної комісії Львівської філії ДНУЗТУ Протокол №6 від 18.03.2009 р. - Львів, 2009. - 22 с.

22

Чуйко Т.М.,

Єфремова О.О.

220

Палацовий парк селища Розділ та його рідкісні дерева

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009, вип. 19.6. – С. 17–22.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.,

Панасюк О.С.

221

Видове і формове різноманіття роду Spiraea L. у колекції дендропарку Ботанічного саду Національного лісотехнічного університету України

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2009, вип. 19.6. – С. 22–28.

6

Блюсюк Н.Л.,

Коляда Л.Б.

222

Ботанічний сад Національного лісотехнічного університету України

Заповідні території України. Ботанічні сади та дендропарки / Науково-довідникове видання. – Київ, 2009. – С. 163–170.

7

Івченко А.І.,

Пацура І.М.

223

Інвентаризація зелених насаджень на території Комунальної 3-ї міської клінічної лікарні м. Львова

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2009, 26 с.

26

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.,

Мельник А.С.

224

Інвентаризація зелених насаджень на території ЗАТ «Львівський жиркомбінат»

Звіт про науково-дослідну роботу (ГД 36-08-09, № державної реєстрації 0109U006990). – Львів, 2009, 33 с.

33

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.,

Мельник А.С.,

Коляда Л.Б.

225

Інвентаризація зелених насаджень на території АТ «Галичфарм»

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2009, 66 с.

66

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.,

Мельник А.С.,

Коляда Л.Б.

226

Стан дендрофлори Левандівського парку міста Львова

Наук. вісник нлту України: збірник науково-технічних праць. — Львів: нлту України. – 2009, Вип. 19.2. — С. 53-59.

7

мельник Ю.А.,

Мельник А.С.,

гриник г.г.

227

Біологічні особливості росту і розвитку видів роду Carlina L. ex situ.

Збірник: Лісівництво і лісоміліорація. - Харків: Укр НДІЛГА, 2009. - Вип.115. - С. 245–249.

4

Єфремова О.О.,

Скибіцка М.І.,

Мелешко І.Г., Ган Т.В.

2010 рік

228

Фенологічні спостереження на об’єктах природно-заповідного фонду як складова моніторингу кліматичних змін

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26-28 травня 2010 р. смт. Гримайлів). «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє». - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. - С. 237–241.

4

Білик Я.Я., Гринюк Ю.Г.

229

Лісова інтродукція на Розточчі: результати і завдання

Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України, 15-17 вересня  2010 р. «Інтродукція, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках». - Київ: Фітосоціоцентр, 2010. - С. 166-168.

2

Гринюк Ю.Г.,

Білик Я.Я., Павлів О.В.

230

Використання лісопаркової зони Львова для рекреації та відпочинку населення

Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. 11-12 травня 2010 р.». – Львів: ЛДУФК, 2010. – С. 59-64.

5

Прикладівська Т.Р.

231

Територія Ботанічного саду НЛТУ України на Розточчі як об’єкт рекреаційного використання

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26-28 травня 2010 р., смт. Гримайлів). «Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє». - Тернопіль: Підручники і посібники, 2010. – С. 906-911.

5

Прикладівська Т.Р.

232

Малі сади у штучно замкненому просторі: проблеми та особливості ландшафтного дизайну

Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 75-річчю заснування Національного ботанічного саду ім. М.М.Гришка НАН України, 15-17 вересня 2010 р. «Інтродукція рослин, збереження та збагачення біорізноманіття в ботанічних садах і дендропарках». – Київ: Фітосоціоцентр, 2010. – С. 422-425.

3

Прикладівська Т.Р.

233

Особливості відновлення об’єктів ландшафтної архітектури (наприкладі Золочівського замку на Львівщині)

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Екологічні проблеми природокористування та охорони навколишнього середовища» 14-16 квітня 2010 р. - Львів, 2010. - С. 32-34.

2

Кучерявий В.С.

234

Інтродуценти Східно-Азіатської флори судинних рослин в умовах Заходу України

Збірник науково-технічних праць: Науковий вісник НЛТУ України, 2010. – Вип. 20.3. - С. 8–13.

6

Чуйко Т.М.,

Єфремова О.О.

235

Палацовий парк села Вишня та його рідкісні дерева

Природно-заповідний фонд України – минуле, сьогодення, майбутнє / Матеріали міжнародн. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю природного заповідника «Медобори» (26–28 травня 2010 р., смт.  Гримайлів). – Тернопіль: «Підручники і посібники», 2010. – С. 819–823.

4

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

236

Інвентаризація зелених насаджень на території підприємства «Львівський державний ювелірний завод»

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2010, 17 с.

17

Івченко А.І.,

Мельник А.С.

237

Інвентаризація зелених насаджень на території ВАТ «Львівобленерго»

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2010, 35 с.

35

Блюсюк Н.Л.,

Коляда Л.Б.

238

Інвентаризація зелених насаджень на території Львівського обласного державного клінічного лікувально-діагностичного кардіологічного центру

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2010, 32 с.

32

Кендзьора Н.З.,

Горбенко О.С.

239

Інвентаризація зелених насаджень на території Львівської національної академії мистецтв

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2010, 35 с.

35

Карабчук Д.Ю.,

Івченко А.І.,

Кендзьора Н.З.

240

Інвентаризація зелених насаджень на території КЗ ЛОР Львівського обласного центру краєзнавства, екскурсій і туризму учнівської молоді

Звіт про науково-дослідну роботу. – Львів, 2010, 14 с.

14

Івченко А.І.,

Кендзьора Н.З.

241

Первичная биотическая продуктивность лесных культур в условиях свежей грабово-сосновой судубравы Львовского Расточья

Генетика, селекция, семеноводство и воспроизводство древесных пород / Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. с международ. участием, посвящ. 100-летию с дня рождения проф. Вересина М.М. (12  февраля 2010 р., Воронеж). – Воронеж: ГОУ ВПО «ВГЛТА», 2010. – С. 157–160.

3

Кендзьора  Н.З.,

Заика В.К.

242

Нагромадження фітомаси і зольних елементів деревами хвойних порід у лісових культурах Львівського Розточчя

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010, вип. 20.8. – С. 38–44.

7

Кендзьора Н.З.,

Заїка В.К.

243

Інтродуценти Східно-Азійської флори судинних рослин в умовах Заходу України

Науковий вісник: Збірник наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України. – 2010, Вип. 20.3. — С. 8-13.

6

Мельник Ю.А.,

Мельник А.С.,

Єфремова О.О.,

Мелешко І.Г.,

Чуйко Т.М.

244

Интродукция древесных растений Маньчжурской флористической провинции в условиях Запада Украины

Плодоводство, семеноводство, интродукция древесных растений : Материалы XІII Международной научной конференции. – Красноярск: СибГТУ, 2010. — с. 92-95.

4

Мельник Ю.А.,

Мельник А.С.

245 

 Декоративні відміни деревних рослин у колекції дендропарку Ботанічного саду лісотехнічного університету

 Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип. 20.14. - С. 43-46.

 Блюсюк Н.Л.

246 

 Особливості поповнення колекції дендропарку Ботанічного саду НЛТУ України

 Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип. 20.13. - С. 28–33.

Блюсюк Н.Л.

247 

 Відділ Ботанічного саду НЛТУ України на Розточчі: пріоритетні напрямки наукової та колекційної діяльності

 Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип. 20.16. – С. 181–186.

6

 

Прикладівська Т.Р.,

Білик Я.Я.,

Палій В.М.,

Кучерявий В.С.

 

248 

Бузок східнокарпатський: історія походження, сучасний стан та перспективи

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип. 20.16. – С. 167–170.

4

 

Карабчук Д.Ю.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

 

2011 рік

249 

Вплив урбогенних факторів на фізіолого-біохімічні процеси берези пониклої

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. - Вип. 21.5. – С. 98–101.

4

Блюсюк Н.Л.

 250

Стійкість деревних рослин міста Львова та його околиць до пошкоджень снігом

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. - Вип. 21.4. – С. 106–111.

5

Івченко А.І.,

Блюсюк Н.Л.

251 

Біологічні інвазії в дендроценозах як результат негативного антропогенного впливу на екосистеми

Тези доп. Міжнародн. наук.-практ. конф. «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» 15–18 травня  2011 р.– Мукачево –Ужгород, 2011.– С. 86–87.

2

Івченко А.І.,

Коляда Л.Б.

252 

Рідкісні дерева автохтонних та інтродукованих видів у ландшафтах старовинних парків Передкарпаття

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011, вип. 21.16. – С. 226–232.

6

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

 253

Національний лісотехнічний університет України. Ботанічний сад

Львів: НЛТУ, 2011.– 6 с.

6

Івченко А.І.,

Пацура І.М.

 254

Морфофізіологічні особливості депонування вуглецю деревами клена гостролистого в лісових фітоценозах

Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф.«Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» 15–18 травня  2011 р.– Мукачево – Ужгород, 2011.– С. 84–85.

2

Кендзьора Н.З.

255 

Туя та її форми у садово-паркових насадженнях Львова

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.1. – С. 56–59.

4

Кучерявий  В.С.

256 

Сезонні кольорові фази туї західної та її форми

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.13. – С. 39-43.

4

Кучерявий  В.С.

257 

Аутекологічні особливості інтродукції туї західної у різнних кліматичних зонах

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.16. – С. 112–118.

6

Кучерявий  В.С.

258 

Перспективні ґрунто-покривні рослини природної флори для озеленення Львова

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. - Вип. 21.4. – С. 77–80.

4

Павлюк Н.В.,

Павлюк Г.М.

 259

Теоретичні засади здійснення моніторингу хімізму асиміляційного апарату лісових деревостанів

Науковий вісник НЛТУ України : Урбанізаційні процеси в гірських ландшафтах і шляхи їхнього регулювання. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.15. – С. 168-172.

5

Паславський М.М.,

Гриник Г.Г. 

 260

Інвентаризація зелених насаджень на території КЗ ЛОР НРЦ "Левеня"

Львів, 2011, 53 с.

53

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Кендзьора Н.З.

 

 261

Інвентаризація зелених насаджень на території Львівської клінічної інфекційної лікарні

Львів, 2011, 131 с.

131

Пацура І.М.,

Івченко А.І.,

Кендзьора Н.З.,

Коляда Л.Б.,

Мельник А.С.

262 

Нові дендрологічні експозиції в арборетумі НЛТУ України: передумови і принципи створення

Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективи розвитку лісового та садово-паркового господарства» 23-24 березня 2011 р.– Умань, 2011.– С.126–128.

3

Прикладівська Т.Р.,

Білик Я.Я.,

Палій В.М.,

Кучерявий В.С.

 263

Паркові ландшафти, як елементи дезурбанізації

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2011. - Вип. 21.16. – С. 288–293.

6

Фітак М.М.,

Палій В.М.

2012 рік

264 

Морфофізіологічні особливості формування фітомаси дуба звичайного в лісових культурах різних типів лісу Львівського Розточчя

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.11. – С. 47−54.

8

Заїка В.К., 

Кендзьора Н.З.

265 

Старовікові дерева парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва села Переможне

Науковий вісник Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. Серія «Лісівництво та декоративне садівництво» / Редкол.: Д.О.Мельничук (відп. ред.) та ін. – К.: ВЦ НУБіП України, 2012. – Вип. 171, ч. 1. – С. 76–79.

4

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Мельник А.С.

 266

Таксономічна і біометрична структури та стан насаджень дендропарку Львівської клінічної інфекційної лікарні

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012, вип. 22.5. – С. 21–25.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Кендзьора Н.З.,

Коляда Л.Б.

267 

Таксономічний склад голонасінних дендропарку Львівської клінічної інфекційної лікарні

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012, вип. 22.9. – С. 47–50.

4

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Кендзьора Н.З.,

Мельник А.С.,

Коляда Л.Б.

 268

Таксономічний склад покритонасінних дендропарку Львівської клінічної інфекційної лікарні

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012, вип. 22.12. – С. 34–38.

5

Івченко А.І.,

Пацура І.М.,

Кендзьора Н.З.,

Коляда Л.Б.

269 

Морфофізіологічні особливості формування фітомаси дуба звичайного в лісових культурах різних типів лісу Львівського Розточчя

Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.08. – С. 48−53.

6

Кендзьора Н.З.,

Заїка В.К.

270 

До питання поліморфізму Acer platanoides L.

Наукові основи підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових та урбанізованих екосистем. // 62-га науково-технічна конференція НЛТУ України 10–11 травня 2012 році. – Львів, 2012. – С. 102–105.

4

Файда В.О.,

Гречаник Р.М.

271 

Аутекологічні особливоті зими 2010-2011рр. і їх вплив на фотосинетичний апарат магонії падуболистої

Тези доповідей учасників всеукраїнській науково-практичній конференції “Студентство у вирішенні лісівничих проблем XXI століття. – Київ, 2012. – С. 164.

1

Копій М.А.,

Палій В.М.

272 

Інвентаризація зелених насаджень на території парку курорту м. Моршині

Львів, 2012, 102 с.

131

Пацура І.М.,

Хомюк П.Г.,

Івченко А.І.,

Часковський О.Г.,

Вицега Р.Р.,

Карабчук Д.Ю.,

Єфремова О.О.,

Костишин В.В.