Червона книга

Post by Click
on 09 грудня 2017

 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КОЛЕКЦІЙНИЙ ФОНД БОТАНІЧНОГО САДУ

Об'єкти збереження
Одниця
виміру
Кількість
Загальна кількість видів рослин, що зростають на території Ботанічного саду, усього:
шт.
1308
– види рослин (у колекції), занесені до Європейського Червоного списку (1991)
шт.
10
– види рослин (у колекції), занесені до Червоної книги України
шт.
66
– види рослин занесені до додатка 1 Бернської конвенції
шт.
10
– кількість видів відкритого ґрунту, всього: 
шт.
1116
    – у т. ч. аборигенні види:
шт.
348
       – дерева, кущі, ліани
шт.
129
       – трави
шт.
219
    – інтродуковані види:
шт.
768
       – дерева, кущі, ліани
шт.
343
       – трави
шт.
425
– кількість видів закритого грунту, всього
шт.
192
   – квітково-декоративних
шт.
143
   – лікарських
шт.
151

ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО

ЧЕРВОНОГО СПИСКУ ТВАРИН І РОСЛИН, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ

ПІД ЗАГРОЗОЮ ЗНИКНЕННЯ У СВІТОВОМУ МАСШТАБІ (1991)
Назва виду українська
Назва виду латинська
Борщівник карпатський
Heracleum carpaticum Porcius
Відкасник осотовидний*
Carlina cirsioides Klok.
Гвоздика граціанополітанська, гвоздика сиза*
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Елізанта Завадського, смілка Завадського*
Elisanthe zawadzkii (Herbich) Klok.
Ластовень азовський
Vincetoxicum maeoticum (Kleop.) Barbar.
Первоцвіт полонинський
Primula poloninensis(Domin) An Fed 
Підсніжник складчастий*
Galanthus plicatus M.Bieb.
Роговик Біберштейна, кримський «едельвейс»*
Cerastium biebersteinii DC.
Цикламен Кузнєцова*
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova
Шиверекія подільська*
Schivereckja podolica(Besser) Andrz.
*вид, також занесений до Червоної книги України.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВИДИ РОСЛИН, ЩО ЗАНЕСЕНІ ДО ЧЕРВОНОЇ КНИГИ УРАЇНИ
 
Назва виду латинська
Назва виду українська
 
Adiantum capillus-veneris L.
Адіант венерин волос
Allium ursinum L.
Цибуля ведмежа
Anemone laxa Juz.
Анемона розлога
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Blufl et Fingerh. 
Котячі лапки карпатські
Arnica montana L.
Арніка гірська
Arum orientale Bieb.
Арум східний
Aster alpinus L.
Айстра альпійська
Astragalus dasyanthus Pall.
Астрагал шерстистоквітковий, 
астрагал мохнатоквітковий
Atropa belladonna L.
Беладона звичайна
Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng.
Брандушка різнокольорова
Campanula carpatica Jacq.
Дзвоники карпатські
Carlina cirsioides Klok.
Відкасник осотовидний
Carlina onopordifolia Bess ex Szaf.
Відкасник татарниколистий
Centaurea carpatica (Porc.) Porc. 
Волошка карпатська
Cerastium biebersteinii DC.
Роговик Біберштейна, 
кримський "едельвейс" 
Colchicum autumnale L.
Пізньоцвіт осінній
Crocus angustifolius Weston
Шафран вузьколистий
Crocus banaticus J. Gay
Шафран банатський, 
крокус банатський
Crocus heuffelianus Herb.
Шафран Гейфелів, крокус Гейфелів
Crocus reticulatus Stev. ex Adam.
Шафран сітчастий, крокус сітчастий
Crocus speciosus Bieb.
Шафран гарний, крокус гарний
Crocus vernus (L.) Hill.
Шафран весняний, крокус весняний
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova
Цикламен Кузнецова
Cypripedium calceolus L.
Зозулині черевички справжні, 
черевички зозулині
Dactylorhiza cordigera Fries) Soo
Пальчатокорінник серценосний
Dactylorhiza maculata (L.) Soo 
Пальчатокорінник плямистий
Dactylorhiza majalis (Reichenb.) p. F.Hunt et Summerhayes
Пальчатокорінник травневий
Daphne cneorum L.
Вовчі ягоди пахучі, боровик
Dianthus gratianopolitanus Vill.
Гвоздика граціано-політанська, 
гвоздика сиза
Digitalis lanata Ehrh.
Наперстянка шерстиста
Doronicum clusii (AIL) Tausch
Сугайник Клузія
Dracocephalum austriacum L.
Змієголовник австрійський
Elisanthe zawadskii (Herbich) Klok.
Елізанта Завадського, смілка Завадського
Erythronium dens-canis  L.
Еритроній собачий зуб
Euonymus nana Bieb.
Бруслина карликова
Galanthus nivalis L.
Підсніжник білосніжний, 
підсніжник звичайний
Galanthus plicatus Bieb.
Підсніжник складчастий
Gentiana acaulis L.
Тирлич безстебловий, тирлич вирізаний
Gentiana lutea L.
Тирлич жовтий
Gentiana punctata L.
Тирлич карпатський
Glaucium flavum Crantz 
Мачок жовтий, глауциум жовтий
Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.
Билинець довгорогий, 
билинець комарниковий
Helianthemum cretaceum (Rupr.) Juz.
Сонцецвіт сивий (Сонянка сива)
Helleborus niger L.
Чемерник чорний
Larix polonica Racib.
Модрина польська
Leontopodium alpinum Cass
Білотка альпійська, 
едельвейс альпійський, 
шовкова косиця
Leucojum aestivum L.
Білоцвіт літній, сніжинка літня
Leucojum vernum L.
Білоцвіт весняний, сніжинка весняна
Lilium martagon L.
Лілія лісова, лілія кучерява
Lunaria rediviva L.
Лунарія оживаюча
Narcissus angustifolius Curt.
Нарцис вузьколистий
Orchis coriophora L.
Зозулинець блощичний
Paeonia tenuifolia L.
Півонія тонколиста
Pinus cembra L.
Сосна кедрова європейська, 
сосна кедрова, сосна європейська
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Любка дволиста
Platanthera chlorantha (Cust.) Relchenb.
Любка зеленоквіткова
Pulsatilla grandis Wend.
Сон великий, сон-трава велика
Quercus austriaca Willd.
Дуб австрійський
Rhodiola rosea L.
Родіола рожева
Salix herbacea L.
Верба трав'яна
Schivereckia podolica Andrz. ex DC.
Шиверекія подільська
Scopolia carniolica Jacq.
Скополія карніолійська
Staphylea pinnata L.
Клокичка периста
Syringa josikaea Jacq. fil.
Бузок східнокарпатський, 
бузок угорський
Taxus baccata L.
Тис ягідний, тис негній-дерево
Valeriana dioica L.
Валеріана дводомна

ВИДИ РОСЛИН ФЛОРИ УКРАЇНИ, ЩО ЗАНЕСЕНІ

 
Назва виду латинська
Назва виду українська
Narcissus angustifolis Curt.
Нарцис вузьколистий*
Carlina onopordifolia Bess ex Szaf.
Відкасник татарниколистий*
Schivereckja podolica (Besser) Andrz.
Шиверекія подільська*
Dracocephalum austriacum L.
Змієголовник австрійський*
Syringa josikaea Jacq. fil.
Бузок східнокарпатський, бузок угорський*
Cypripedium calceolus L.
Зозулині черевички справжні, черевички зозулині*
Paeonia оfficinalis L. subsp. Banatica(Rochel) Soy
Півонія лікарська
Paeonia tenuifolia L.
Півонія тонколиста*
Cyclamen kuznetzovii Kotov et Czernova
Цикламен Кузнецова*
Pulsatilla grandis Wend.
Сон великий, сон-трава велика*
* вид, занесений до Червоної книги України.

Виконані НДР

Post by Click
on 09 грудня 2017

Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду НЛТУ України: звіт про НДР (заключний) / Національний лісотехнічний університет України; № ДР 0104U004157 – Львів, 2010. – 136 с. 

Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду ботанічного саду УкрДЛТУ: звіт про НДР (заключний) / Український державний лісотехнічний університет; № ДР 0101U 004044 – Львів, 2004. – 127 с.
 

Підсумки адаптації рослин на Львівщині: звіт про НДР (заключний) /

Український державний лісотехнічний університет; № ДР 0100U000951. – Львів, 2000. – 101 с.

Інтродукція рідкісних і зникаючих трав’янистих лікарських рослин Західного регіону України з метою впровадження в промислову культуру: звіт про НДР (заключний) / Український державний лісотехнічний університет – Львів, 1993. – 158 с.

Науково-дослідна робота

Post by Click
on 09 грудня 2017

Колектив Ботанічного саду виконує значний обсяг наукових досліджень і має вагомі здобутки. Науковцями розробляються актуальні питання в галузі еколого-біологічних і морфо фізіологічних проблем інтродукції та адаптації рослин. Ведуться планові фенологічні спостереження, вивчаються морфологічні особливості росту і розвитку деревних і трав'янистих видів. Опрацьовуються елементи агротехніки вирощування декоративних і лікарських рослин, фізіолого-біохімічні тести стійкості та пристосування інтродуцентів до урбогенних умов. Виконується інвентаризація зелених насаджень на території підприємств, установ, організацій та інших землекористувачів, надаються фахові консультації.

За час функціонування Ботанічного саду його наукові співробітники приймали активну участь у виконанні таких наукових держбюджетних завдань як: "Інтродукція рідкісних і зникаючих трав'янистих лікарських рослин Західного реґіону України з метою впровадження в промислову культуру", "Підвищення продуктивності та біологічної стійкості лісових і урбанізованих екосистем", „Особливості адаптації рослин на Львівщині”, „Еколого-біологічний аналіз колекційного фонду Ботанічного саду Українського державного лісотехнічного університету”, „Еколого-біологічні особливості та агротехніка вирощування рідкісних і перспективних видів рослин Ботанічного саду НЛТУ України”. Наукові працівники регулярно публікують свої наукові праці та беруть участь у науково-практичних конференціях України, близького та далекого зарубіжжя. За період 1991-2011 р.р. опубліковано близько 500 наукових праць. 

Основними завданнями Ботанічного саду діяльності є: 

 • проведення науково-дослідних робіт з інтродукції, акліматизації та селекції, розмноження та ефективного використання рослин місцевої і світової флори;
 • збереження, вивчення, відтворення і поповнення в штучних умовах генофонду живих рослин, особливо рідкісних та зникаючих;
 • збагачення рослинних ресурсів України шляхом введення в культуру інтродукованих

  видів, впровадження у зелене будівництво та сільськогосподарське виробництво нових високопродуктивних і стійких рослин;

 • проведення освітньо-виховної роботи з питань ботаніки, екології, охорони природи, селекції, рослинництва, декоративного садівництва, ландшафтної архітектури тощо;
 • отримання якісного насіннєвого і вегетативного матеріалу, який пристосований до місцевих екологічних умов;
 • догляд та утримання експозиційних, колекційних ділянок, реконструкція насаджень;
 • проведення навчання спеціалістів, практики студентів, організація конференцій, семінарів, виставок та ін.

Доцільно виділити такі напрями з питання вивчення аборигенних та інтродукованих деревно-чагарникових рослин: 

 •  вивчення біорізноманіття рослин природної флори та охорона рідкісних, ендемічних, зникаючих та реліктових видів і їх популяцій;
 •  розробка пропозицій щодо впровадження у виробництво перспективних для лісового господарства високопродуктивних видів дерев та їх відмін і особин високо декоративних таксонів для потреб озеленення;
 • створення маточників та лісонасіннєвих ділянок з цінних та елітних особин дерев і кущів, перспективних видів для заготівлі елітного вегетативного і генеративного матеріалу для вирощування садивного матеріалу;
 • надання пропозицій щодо збагачення лісових та зелених насаджень цінними видами, перспективними для практичного використання в умовах регіону.

Науково-дослідна робота на експозиційно-колекційних ділянках трав'янистої флори базується на вивченні біолого-морфологічних та екологічних особливостей окремих видів рідкісних і зникаючих видів рослин природної флори ex situ, і передбачає:

 • вивчення залежності сезонних ритмів розвитку від метеорологічних умов;
 • дослідження насіннєвого та вегетативного способів розмноження;
 • встановлення стійкості дослідних видів до несприятливих умов та захворювань;
 • виявлення раціональних методів розмноження збільшення для подальшої реінтродукції;
 • визначення ступеня декоративності дослідних видів з метою вивчення можливості їх подальшого використання в озеленені.